PROTOCOALE/PROCEDURI: MANAGER - PROCEDURI
COD: 5
DENUMIRE: PROCEDURA PRIVIND GESTIONAREA DESEURILOR REZULTATE DIN ACTIVITATEA MEDICALA
SCOP: INDEPARTAREA IN DEPLINA SIGURANTA A DESEURILOR REZULTATE IN URMA ACTIVITATILOR MEDICALE DIN MOMENTUL PRODUCERII LOR LA SURSA PANA LA ELIMINAREA FINALA; PREVENIREA CONTAMINARII MEDIULUI SI AFECTAREA STARII DE SANATATE UMANE

COD: 97
DENUMIRE: PROCEDURA PRIVIND GESTIUNEA RISCURILOR IN CAZUL UNOR EVENIMENTE EXCEPTIONALE SURVENITE IN SPITAL
SCOP: STABILESTE MODUL DE ACTIUNE IN SITUATII DE URGENTA; PREVENIREA SI REDUCEREA IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI INCIDENTELOR (INCLUSIV ACCIDENTELE) DE MUNCA ASUPRA LUCRARILOR SI MIJLOACELOR MEDICALE CARE POT FI ASOCIATE UNEI SITUATII DE URGENTA IN CADRUL SPITALULUI; METODOLOGIA DE EVALUARE A CAPACITATII DE RASPUNS LA SITUATII DE URGENTA

COD: 134
DENUMIRE: PROCEDURA PRIVIND INFORMAREA SECTOARELOR DE ACTIVITATE IMPLICATE IN RECLAMATII SAU PLANGERI
SCOP: MODALITATEA DE COMUNICARE CATRE SECTOARELE INTERESATE A DIVERGENTELOR, CONFLICTELOR APARUTE IN RELATIA CU PACIENTII PRECUM SI A RECLAMATIILOR SAI SUGESTIILOR FORMATE DE CATRE PACIENTI

COD: 27
DENUMIRE: PROCEDURA PRIVIND INSTITUIREA SI COMUNICAREA CARANTINEI
SCOP: STABILESTE MODUL DE LUCRU PRIVIND INSTITUIREA SI ANUNTAREA CARANTINEI

COD: 7
DENUMIRE: PROCEDURA PRIVIND MECANISMUL DE AUTOEVALUARE A SERVICIILOR MEDICALE SI NEMEDICALE
SCOP: DESCRIE MODUL DE AUTOEVALUARE A SERVICIILOR MEDICALE SI NEMEDICALE (HOTELIERE) OFERITE DE CATRE SPITAL

COD: 124
DENUMIRE: PROCEDURA PRIVIND METODOLOGIA DE ADMINISTRARE A CHESTIONARULUI DE EVALUARE A SATISFACTIEI PACIENTILOR
SCOP: DEFINESTE MODUL DE ADMINISTRARE A CHESTIONARELOR PRIVIND SATISFACTIA PACIENTULUI COMPLETATE SI DEPUSE IN CUTI AVAND ACEASTA DESTINATIE

COD: 132
DENUMIRE: PROCEDURA PRIVIND NIVELUL INFORMATIILOR CE POT FI TRANSMISE TELEFONIC
SCOP: DESCRIE NIVELUL INFORMATIILOR PRIVITOARE LA PACIENTI CARE POT FI TRANSMISE TELEFONIC DE CATRE PERSONALUL MEDICAL

COD: 127
DENUMIRE: PROCEDURA PRIVIND PACIENTII DIN SISTEMUL PENITENCIAR
SCOP: DESCRIE MODUL DE ACORDARE A ASISTENTEI MEDICALE PACIENTILOR DIN SECTORUL PENITENCIAR

COD: 130
DENUMIRE: PROCEDURA PRIVIND PASTRAREA ANONIMATULUI PACIENTULUI SI A CONFIDENTIALITATII
SCOP: DESCRIE MODALITATILE DE PASTRARE A CONFIDENTIALITATII ACTULUI MEDICAL; ESTE UTILIZATA DE CONDUCEREA SPITALULUI IN VEDEREA INSTRUIRII PERSONALULUI IN CONFORMITATE CU LEGISLATIA IN VIGOARE PENTRU PASTRAREA ACTULUI MEDICAL

COD: 97
DENUMIRE: PROCEDURA PRIVIND UTILIZAREA BAZEI DE DATE PRIVIND PACIENTII IN CERCETARI SAU DOCUMENTARI
SCOP: DESCRIEREA MODALITATILOR DE ACCESARE A DATELOR ARHIVATE ALE PACIENTILOR, IN VEDEREA EFECTUARII UNUI STUDIU STIINTIFIC