PROTOCOALE/PROCEDURI: MANAGER - PROCEDURI
COD: 123
DENUMIRE: PROCEDURA DE COMUNICARE INTERNA PRIVIND OBIECTIVELE SI REZULTATELE MANAGEMENTULUI CALITATII SERVICIILOR
SCOP: DESCRIE MODALITATEA DE COMUNICARE INTERNA A OBIECTIVELOR PRIVIND MANAGEMENTUL CALITATII IN SPITAL

COD: 1
DENUMIRE: PROCEDURA DE ADUCERE LA CUNOSTINTA ANGAJATILOR A HOTARARILOR CONSILIILOR DE ADMINISTRATIE
SCOP: DESCRIE MODALITATEA DE ADUCERE LA CUNOSTINTA ANGAJATILOR ASUPRA HOTARARILOR: CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE; COMITETULUI DIRECTOR; CONSILIULUI MEDICAL

COD: 11
DENUMIRE: PROCEDURA DE EVALUARE A PARTENERIATELOR SI CONVENTIILOR CU ORGANIZATII DE INGRIJIRI LA DOMICILIU
SCOP: MODALITATEA DE EVALUARE A PARTENERIATELOR SI CONVENTIILOR CU ORGANIZATII DE INGRIJIRI LA DOMICILIU DIN PUNCTUL DE VEDERE AL BENEFICIILOR PENTRU PACIENTII AFLATI IN PERIOADA DE POST SPITALIZARE

COD: 132
DENUMIRE: PROCEDURA DE INFORMARE A SECTOARELOR DE ACTIVITATE CU PRIVIRE LA DIVERGENTELE SAU CONFLICTE CU PACIENTII
SCOP: DESCRIE MODALITATEA DE COMUNICARE CATRE SECTOARELE INTERESATE A DIVERGENTELOR, CONFLICTELOR APARUTE IN RELATIA CU PACIENTII PRECUM SI A RECLAMATIILOR SI SUGESTIILOR FORMULATE DE CATRE PACIENTI

COD: 18
DENUMIRE: PROCEDURA DE TRANSFER SI TRANSMITERE DOSAR PACIENT
SCOP: PREZINTA MODALITATEA DE TRANSMITERE A DATELOR PACIENTULUI LA TRANSFERUL INTERN

COD: 3
DENUMIRE: PROCEDURA PRIVIND ACCESUL LA DATELE PACIENTILOR SI UTILIZAREA ACESTORA
SCOP: REGLEMENTEAZA MODUL DE COLECTARE SI CODIFICARE A DATELOR PERSONALE ALE PACIENTILOR SI UTILIZAREA ACESTORA

COD: 12
DENUMIRE: PROCEDURA PRIVIND ACCESUL PACIENTULUI LA PROPRIA FOCG
SCOP: DEFINESTE MODALITATEA DE A ACCESA FOCG A UNUI PACIENT, PERSONAL, SAU PRIN INTERMEDIUL APARTINATORILOR/A ALTUI MEDIC

COD: 133
DENUMIRE: PROCEDURA PRIVIND ACCESUL PENTRU MASS MEDIA
SCOP: ESTE DE A CREA CADRUL UNEI BUNE COLABORARI CU REPREZENTANTII MASS-MEDIA SI PENTRU A RESPECTA DREPTUL CETATENILOR DE A FI INFORMATI; REALIZAREA UNEI COMUNICARI CORECTE SI PROMPTE A TUTUROR NOUTATILOR SI EVENIMENTELOR PETRECUTE IN CADRUL SPITALULUI

COD: 96
DENUMIRE: PROCEDURA PRIVIND COMUNICAREA IN MOD FORMAL SI INFORMAL A REZULTATELOR PROIECTELOR SI OBIECTIVELOR INSTITUTIONALE STRATEGICE
SCOP: DESCRIE MODALITATEA DE COMUNICARE IN MOD FORMAL (DARI DE SEAMA, RAPOARTE) SI FORMAL SEDINTE, INTALNIRI A REZULTATELOR PROIECTELOR IN CARE ESTE IMPLICAT SPITALUL, A OBIECTIVELOR GENERALE SI SPECIFICE CUPRINSE IN PLANUL DE MANAGEMENT SI/SAU PLANUL STRATEGIC DE DEZVOLTARE A SPITALULUI

COD: 26
DENUMIRE: PROCEDURA PRIVIND COMUNICAREA INTERNA A INCIDENTEI INFECTIILOR NOSOCOMIALE
SCOP: DETERMINARE INCIDENTEI INFECTIILOR NOSOCOMIALE PE BAZA DEFINITIILOR DE CAZ; DETERMINAREA TENDINTEI EVOLUTIEI PRECUM SI MODIFICARILE CARACTERISTICILOR INFECTIILOR NOSOCOMIALE; IDENTIFICAREA FACTORILOR DE RISC; SA DETERMINE PROMOVAREA ACTIUNILOR/PROGRAMELOR

COD: 125
DENUMIRE: PROCEDURA PRIVIND CONCILIEREA
SCOP: DESCRIE MODUL DE CONCILIERE A CAZURILOR DE RECLAMATII ALE PACIENTILOR IMPOTRIVA MEDICULUI CURANT DAR SI A SITUATIILOR DE CONFLICT INTRE PACIENTI SI ANGAJATII SPITALULUI

COD: 126
DENUMIRE: PROCEDURA PRIVIND CONSTITUIREA COMISIEI DE ARBITRAJ PRIVIND OPORTUNITATEA UNEI INTERVENTII MEDICALE
SCOP: DESCRIE MODALITATEA DE CONSTITUIRE A COMISIEI DE APROBARE A INTERVENTIEI MEDICALE IN SITUATIA IN CARE PACIENTUL SE AFLA IN INCAPACITATE DE A-SI DA CONSIMTAMANTUL SI NU EXISTA APARTINATORI

COD: 98
DENUMIRE: PROCEDURA PRIVIND CONTROLUL GESTIUNII
SCOP: STABILESTE CONDITIILE IN CARE O PERSOANA POATE DETINE CALITATEA DE GESTIONAR IN VEDEREA ACOPERIRII EVENTUALELOR PAGUBE CE S-AR PUTEA PRODUCE; STABILESTE GARANTIILE IN NUMERAR SI DUPA CAZ IN FUNCTIE DE NATURA SI VALOAREA BUNURILOR GESTIONATE SI A GARANTIILOR SUPLIMENTARE; STABILESTE RASPUNDEREA GESTIONARILOR IN CAZUL INCALCARILOR DISPOZITIILOR LEGALE CU PRIVIRE LA GESTIONAREA BUNURILOR

COD: 7
DENUMIRE: PROCEDURA PRIVIND DESFASURAREA ACTIVITATII LA NIVELUL SECTIEI / COMPARTIMENTULUI
SCOP: REGLEMENTAREA ACTIVITATILOR DIN CADRUL COMPERTIMENTELOR CU PATURI DIN SPITAL. ASIGURA CONTINUITATEA ACTIVITATII, INCLUSIV IN CONDITIILE DE FLUCTUATIE A PERSONALULUI. SPRIJINA AUDITUL SI/SAU ALTE ORGANISME ABILITATE IN ACTIUNI DE AUDITARE SI/SAU CONTROL, IAR PE DIRECTORUL GENERAL, IN LUAREA DECIZIEI

COD: 6
DENUMIRE: PROCEDURA PRIVIND EVACUAREA PACIENTILOR IN CAZ DE INCENDIU
SCOP: DESCRIE MODUL DE ORGANIZARE A EVACUARII PACIENTILOR IN CAZ DE INCENDIU, DIN SECTIILE/COMPARTIMENTELE SPITALULUI, AVAND CA SCOP PREVENIREA ACCIDENTELOR IN CAZ DE INCENDIU SI EVACUAREA PACIENTILOR IN CAZ DE URGENTA-INCENDIU