28 iunie 2022

PROTOCOALE/PROCEDURI: INTERNE - PROCEDURI
PROCEDURA PRIVIND ACTIVITATEA IN AMBULATORIU INTEGRAT
REGLEMENTAREA ACTIVITĂțILOR DIN CADRUL AMBULATORIULUI INTEGRAT AL SPITALULUI. ASIGURĂ CONTINUITATEA ACTIVITĂȚII, INCLUSIV ÎN CONDIȚIILE DE FLUCTUAȚIE A PERSONALULUI