28 iunie 2022

PROTOCOALE/PROCEDURI: RUNOS - PROCEDURI
PROCEDURA PRIVIND ACCESUL LA DATELE CU CARACTER PERSONAL AL ANGAJATILOR
DESCRIEREA MODULUI DE ACCESARE A INFORMATIILOR PERSONALE ALE ANGAJATILOR

PROCEDURA PRIVIND CHEMARILE DE LA DOMICILIU PENTRU GARDA
ASIGURAREA REZOLVARII UNOR SITUATII DEOSEBITE CARE RECLAMA MAXIMA URGENTA IN ASISTENTA MEDICALA

PROCEDURA PRIVIND COMUNICAREA RESPONSABILITATILOR SI PROCEDURILOR OPERATIONALE SPECIFICE POSTULUI
PREZENTA PROCEDURA PREZINTA MODUL DE COMUNICARE A RESPOSABILITATILOR SI A PROCEDURILOR OPERATIONALE SPECIFICE POSTULUI PENTRU FIECARE LOC DE MUNCA IN PARTE

PROCEDURA PRIVIND EVALUAREA PERIODICA A POSTURILOR
STABILESTE MODUL DE LUCRU PRIVIND EVALUAREA PERIODICA A POSTURILOR

PROCEDURA PRIVIND EVALUAREA PERSONALULUI
MODALITATEA IN CARE SE DESFASOARA ACTIVITATEA DE EVALUARE A PERSONALULUI IN CADRUL SPITALULUI

PROCEDURA PRIVIND INCETAREA RAPORTURILOR DE MUNCA (ELIBERAREA DIN FUNCTIE)
DE A STABILI MODUL INCETARII RAPORTURILOR DE SERVICIU

PROCEDURA PRIVIND INTEGRAREA NOILOR ANGAJATI
PREZINTA MODUL DE INTEGRARE A NOILOR ANGAJATI IN SPITAL


PROCEDURA PRIVIND INTRODUCEREA NOULUI ANGAJAT IN POLITICA SPITALULUI SI RESPECTAREA DREPTURILOR PACIENTULUI
PREZINTA MODUL DE COMINICARE A RESPONSABILITATIILOR SI AL PO SPECIFICE POSTULUI PENTRU FIECARE LOC DE MUNCA IN PARTE

PROCEDURA PRIVIND ORGANIZAREA CONCURSURILOR DE ANGAJARE
MODALITATEA DE ANGAJARE A PERSONALULUI IN CADRUL SPITALULUI

PROCEDURA PRIVIND PROMOVAREA IN GRADE SI TREPTE PROFESIONALE
DOCUMENTAREA MODULUI IN CARE SE REALIZEAZA EXAMENUL DE PROMOVARE IN GRADUL SAU TREAPTA PROFESIONALA A PERSONALULUI CONTRACTUAL; PROMOVAREA IN GRADE SAU TREPTE PROFESIONALE IMEDIAT SUPERIOARE A PERSONALULUI CONTRACTUAL, ATRAGE DUPA SINE STABILIREA UNUI VENIT SALARIAL AFERENT GRADULUI SAU TREPTEI PROFESIONALE DOBANDITE IN CONFORMITATE CU PREVEDERILE LEGALE APLICABILE; STABILESTE MODUL DE REALIZARE A ACTIVITATII, COMPARTIMENTELE SI PERSOANELE IMPLICATE; DA ASIGURARI CU PRIVIRE LA EXISTENTA DOCUMENTATIEI ADECVATE DERULARII ACTIVITATII; ASIGURA CONTINUITATEA ACTIVITATII, PRIN CRESTEREA GRADULUI DE COMPETENTA PROFESIONALA; SPRIJINA AUDITUL SI/SAU ALTE ORGANISME ABILITATE IN ACTIUNI DE AUDITARE SI/SAU CONTROL, IAR PE MANAGER, IN LUAREA DECIZIEI; ASIGURA SECURIZAREA DATELOR CU PRIVIRE LA MODUL IN CARE ESTE ORGANIZAT SI SE DESFASOARA EXAMENUL DE PROMOVARE

PROCEDURA PRIVIND SANCTIONAREA
INSTITUIREA UNEI PROCEDURI CONFORM PREVEDERILOR CODULUI MUNCII SI REGULAMENTULUI INTERN SA STABILEASCA MODUL DE CERCETARE AL ABATERILOR DISCIPLINARE SI DE SANCTIONARE

PROCEDURA PRIVIND STABILIREA DREPTURILOR SALARIALE CUVENITE PERSOANELOR ANGAJATE
FUNDAMENTAREA CHELTUIELILOR CU SALARIILE SI ELABORAREA PROICTULUI BVC PENTRU ANUL URMATOR ,SE DOCUMENTEAZA SI OPERATIILE PRIN CARE SE POT FACE IN DETALIEREA TRIMESTRIALA A CHELTUIELILOR SALARIALE, FINALIZAREA PROIECTULUI BVC