28 iunie 2022

PROTOCOALE/PROCEDURI: LABORATOR RADIOLOGIE - PROCEDURI
PROCEDURA DE ORGANIZARE A SERVICIULUI RADIOLOGIE
PROCEDURA ARE CA SCOP REGLEMENTAREA ACTIVITĂțILOR DIN LABORATORUL DE RADIOLOGIE SI IMAGISTICA MEDICALA DIN CADRUL SPITALULUI

PROCEDURA PRIVIND EXAMINAREA RADIOGRAFICA SI RADIOLOGICA
GHID DE UTILIZARE A EXAMENELOR RADIOLOGICE SI IMAGISTICA MEDICALE

PROCEDURA PRIVIND REGIMUL DE UTILIZARE PENTRU INTREAGA APARATURA SPECIFICA DE RADIOLOGIE SI IMAGISTICA MEDICALA
MODALITATEA DE UTILIZARE CAT MAI CORECTA SI IN CONFORMITATE CU SPECIFICATIILE TEHNICE SI RECOMANDARILE PRODUCATORILOR DE APARATURA