PROTOCOALE/PROCEDURI: FINANCIAR CONTABIL - PROCEDURI
COD: 7
DENUMIRE: PROCEDURA PRIVIND ACCESUL LA ACTELE MEDICO-LEGALE
SCOP: STABILESTE SETUL UNITAR DE REGULI PENTRU RESPECTAREA NORMELOR LEGALE REFERITOARE LA INTOCMIREA FISEI MEDICALE DE TRANSFER INTERCLINIC

COD: 8
DENUMIRE: PROCEDURA PRIVIND ACCESUL PACIENTULUI LA REZULTATELE INVESTIGATIILOR SI PROCEDURILOR MEDICALE
SCOP: REGLEMENTEAZA MODUL DE ACCES AL PACIENTILOR LA INFORMATIILE PRIVITOARE LA REZULTATELE INVESTIGATIILOR PRECUM SI LA CONTINUTUL PROCEDURILOR MEDICALE LA CARE ESTE SUPUS IN PERIOADA INTERNARII

COD: 26
DENUMIRE: PROCEDURA PRIVIND COMUNICAREA INTERNA A INFECTIILOR NOSOCOMIALE
SCOP: DETERMINAREA INCIDENTEI INFECTIILOR NOSOCOMIALE PE BAZA DEFINITIILOR DE CAZ; DETERMINAREA TENDINTEI EVOLUTIEI PRECUM SI MODIFICARILE CARACTERISTICILOR INFECTIILOR NOSOCOMIALE; IDENTIFICAREA FACTORILOR DE RISC; SA DETERMINE PROMOVAREA ACTIUNILOR/PROGRAMELOR DE PREVENIRE SI CONTROL; EVALUAREA ACTIVITATILOR/PROGRAMELOR DE PREVENIRE SI CONTROL

COD: 3
DENUMIRE: PROCEDURA PRIVIND CONTROLUL PREVENTIV PROPRIU (CFPP)
SCOP: PREZENTAREA CADRULUI ORGANIZATORIC IN CARE SE ACORDA VIZE DE CONTROL FINANCIAR PREVENTIV; PROCEDURA SE REFERA LA INTREAGA ACTIVITATE FINANCIAR-CONTABILA, ORICE ACT FINANCIAR PRIVIND PLATILE AVAND NEVOIE DE VIZA PRIVIND CONTROLUL FINANCIAR PREVENTIV; SCOPUL CONTROLULUI FINANCIAR PREVENTIV ESTE IDENTIFICAREA PROIECTELOR DE OPERATIUNI (DENUMITE OPERATIUNI)CARE NU RESPECTA CONDITIILE DE LEGALITATE SI REGULARITATE SI/SAU DUPA CAZ DE INCADRARE IN LIMITELE SI DESTINATIA CREDITELOR BUGETARE SI DE ANGAJAMENT SI PRIN A CAROR EFECTUARE S-AR PREJUDICIA PATRIMONIUL PUBLIC SI/SAU FONDURI PUBLICE.

COD: 63
DENUMIRE: PROCEDURA PRIVIND DECONTAREA CHELTUIELILOR CU INVESTIGATII COSTISITOARE INTRE SPITAL SI CASS
SCOP: MODALITATEA DE DECONTARE DE CATRE CASA DE ASIGURARI DE SANATATE A CHELTUIELILOR CU INVESTIGATIILE CONSTISITOARE PE CARE LE REALIZEAZA SPITALUL PENTRU DIAGNOSTICUL SI TRATAMENTUL PACIENTILOR INTERNATI

COD: 12
DENUMIRE: PROCEDURA PRIVIND DOCUMENTATIA MEDICALA DISPONIBILA PENTRU PACIENT LA EXTERNARE SAU TRANSFER
SCOP: DEFINESTE CARE SUNT DOCUMENTELE MEDICALE CARE VOR INSOTI PACIENTULUI LA EXTERNARE/TRANSFER

COD: 14
DENUMIRE: PROCEDURA PRIVIND EXTERNAREA PACIENTILOR DECEDATI IN TIMPUL SPITALIZARII
SCOP: REGLEMENTEAZA MODUL DE EXTERNARE AL PACIENTILOR DECEDATI PE PERIOADA SPITALIZARII

COD: 9
DENUMIRE: PROCEDURA PRIVIND METODELE PROCEDURA APLICABILE PACIENTILOR PREZENTAND AGITATIE PSIHOMOTORIE ACCENTUATA
SCOP: MANAGEMENTUL PACIENTILOR CE POT PREZENTA PERICOL PUBLIC (CU BOLI PSIHICE SAU AFLATI SUB INFLUENTA UNOR SUBSTANTE PSIHOACTIVE)

COD: 11
DENUMIRE: PROCEDURA PRIVIND MODALITATEA DE ELIBERARE A COPIEI FOCG
SCOP: DESCRIEREA MODULUI DE ELIBERARE A COPIILOR DUPA DOCUMENTELE MEDICO-LEGALE(EX. FOCG) IN SOLICITAREA PACIENTILOR APARTINATORILOR SAU INSTITUTIILOR ABILITATE

COD: 13
DENUMIRE: PROCEDURA PRIVIND PACIENTII EXTERNATI CARE NECESITA URMARIRE PENTRU O PERIOADA DE TIMP IN CONDITII AMBULATORII
SCOP: STABILESTE MODUL DE LUCRU PRIVIND EXTERNAREA PACIENTILOR SI URMARIREA/MONITORIZAREA EVOLUTIEI IN REGIM AMBULATORIU

COD: 10
DENUMIRE: PROCEDURA PRIVIND PUNEREA IN APLICARE A DECIZIILOR EMISE DE COLEGIUL MEDICILOR
SCOP: STABILIREA UNEI FORME UNITARE DE APLICARE A DECIZIILOR TRANSMISE DE LA NIVELUL COLEGIULUI MEDICILOR SPRE A FI APLICATE LA NIVELUL SPITALULUI; ASIGURA CONSTITUIREA ACTIVITATII INCLUSIV IN CONDITIILE DE FLUCTUATIE A PERSONALULUI; SPRIJINA AUDITUL SI/SAU ALTE ORGANISME ABILITATE IN ACTIUNI DE AUDITARE SI/SAU CONTROL IAR PE MANAGER IN LUAREA DECIZIEI