28 iunie 2022

PROTOCOALE/PROCEDURI: FINANCIAR CONTABIL - PROCEDURI
PROCEDURA PRIVIND CONTROLUL PREVENTIV PROPRIU (CFPP)
PREZENTAREA CADRULUI ORGANIZATORIC IN CARE SE ACORDA VIZE DE CONTROL FINANCIAR PREVENTIV; PROCEDURA SE REFERA LA INTREAGA ACTIVITATE FINANCIAR-CONTABILA, ORICE ACT FINANCIAR PRIVIND PLATILE AVAND NEVOIE DE VIZA PRIVIND CONTROLUL FINANCIAR PREVENTIV; SCOPUL CONTROLULUI FINANCIAR PREVENTIV ESTE IDENTIFICAREA PROIECTELOR DE OPERATIUNI (DENUMITE OPERATIUNI)CARE NU RESPECTA CONDITIILE DE LEGALITATE SI REGULARITATE SI/SAU DUPA CAZ DE INCADRARE IN LIMITELE SI DESTINATIA CREDITELOR BUGETARE SI DE ANGAJAMENT SI PRIN A CAROR EFECTUARE S-AR PREJUDICIA PATRIMONIUL PUBLIC SI/SAU FONDURI PUBLICE.

PROCEDURA PRIVIND DECONTAREA CHELTUIELILOR CU INVESTIGATII COSTISITOARE INTRE SPITAL SI CASS
MODALITATEA DE DECONTARE DE CATRE CASA DE ASIGURARI DE SANATATE A CHELTUIELILOR CU INVESTIGATIILE CONSTISITOARE PE CARE LE REALIZEAZA SPITALUL PENTRU DIAGNOSTICUL SI TRATAMENTUL PACIENTILOR INTERNATI