28 iunie 2022

PROTOCOALE/PROCEDURI: ARHIVA - PROCEDURI
PROCEDURA PRIVIND ARHIVAREA (INCLUSIV ARHIVAREA FOCG)
PREZENTAREA MODULUI DE ARHIVARE A DOCUMENTELOR SPITALULUI, INCLUSIV FOCG, PENTRU PERIOADA DE TIMP CALENDARISTICA, RESPECTAND CERINTELE LEGALE