28 iunie 2022

PROTOCOALE/PROCEDURI: JURIDIC - PROCEDURI
PROCEDURA PRIVIND OBTINEREA ACORDULUI PACIENTULUI PENTRU INCLUDEREA IN CERCETARE STIINTIFICA SI CONSECUTIV, PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
INDEPARTAREA GERMENILOR PATOGENI IN VEDEREA EVITARII CONTAMINARII PACIENTILOR PERSONALULUI MEDICO-SANITAR SI PREVENIREA INFECTIILOR NOSOCOMIALE

PROCEDURA PRIVIND ADUCEREA LA CUNOSTINTA ANGAJATILOR A REGLEMENTARILOR INTERNE SI EXTERNE
REGLEMENTEAZA MODUL DE ADUCERE LA CUNOSTIINTA A REGLEMENTARILOR EXTERNE (HOTARARE DE GUVERN, ORDINE ETC) SI A CELOR INTERNE (DECIZII,NOTE) TUTUROR ANGAJATILOR

PROCEDURA PRIVIND INFORMAREA PACIENTULU ASUPRA RISCURILOR CONSECUTIVE REFUZULUI TRATAMENTULUI
REGLEMENTEAZA MODUL DE ADUCERE LA CUNOSTINTA PACIENTILOR A RISCURILOR SI CONSECINTELOR DATORATE REFUZULUI TRATAMENTULUI

PROCEDURA PRIVIND NORME DE CONDUITA IN CAZUL PACIENTILOR AFLATI SUB INFLUIENTA UNOR SUBSTANTE BPSIHOACTIVE,TRATAMENTE SAU DEPENDENTE
ARE DREPT SCOP MANAGEMENTUL PACIENTILOR CE POT PREZENTA PERICOL (CU BOLI PSHIHICE SAU AFLATI SUB INFLUENTA UNOR SUBSTANTE PSHIOACTIVE)

PROCEDURA PRIVIND NORMELE DE CONDUITA IN CAZUL PACIENTILOR AFLATI SUB INFLUENTA UNOR SUBSTANTE PSIHOACTIVE,TRATAMENTE SAU DEPENDENTE
STABILESTE SETUL UNITAR DE REGULI PENTRU RESPECTAREA NORMELOR LEGALE REFERITOARE LA INTOCMIREA FISEI MEDICALE DE TRANSFER INTERCLINIC

PROCEDURA PRIVIND PROPRIETATEA INTELECTUALA ASUPRA REZULTATELOR PRELUCRARII BAZEI / BAZELOR DE DATE
DESCRIEREA MODALITATILOR DE RESPECTARE A DREPTULUI DE PROPRIETATE INTELECTUALA ASUPRA BAZELOR DE DATE GENERATE DE SPITAL