14 august 2020

PROCEDURA PRIVIND GESTIONAREA DESEURILOR REZULTATE DIN ACTIVITATEA MEDICALA
NUMAR CURENT: 6
SCOP: INDEPARTAREA IN DEPLINA SIGURANTA A DESEURILOR REZULTATE IN URMA ACTIVITATILOR MEDICALE DIN MOMENTUL PRODUCERII LOR LA SURSA PANA LA ELIMINAREA FINALA; PREVENIREA CONTAMINARII MEDIULUI SI AFECTAREA STARII DE SANATATE UMANE
COD: 05
DATA APROBARII: 11.02.2014
COMPARTIMENT/SECTIE: ADMINISTRATIV
TIP PROCEDURA: OPERATIONALA
DOMENIUL DE ACTIVITATE REGLEMENTAT: MEDICO-CHIRURGICAL
NUMARUL EDITIEI PROCEDURII: 1
DATA APROBĂRII ULTIMEI EDIȚII (DACĂ E CAZUL): 03.07.2017
NUMAR REVIZII A PROCEDURII: -